HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Hallituksen kokous 17.4.2021

 • Aikuisrekry -tapahtuma ei toteudu partioviikolla, vaan myöhemmin keväällä ja erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
 • Kevätpäättäjäiset pidetään 12.5, katsotaan järjestelyitä lähempänä ajankohtaa koronarajoitukset huomioiden.
 • Tiitus esitteli vuosikalenterimalleja ja niiden hintoja. Seuraavassa hallituksen kokouksessa päätetään, tarvitaanko sponsoreita, kuinka paljon tilataan, mikä tulee hinnaksi ja katsotaan kuvia. 
 • Kevään johtajahuolto on perjantaina 21.5 klo 18 Tahko Safarilla. Pelataan paintball'ia ja syödään. Puhuttiin
 • Taiteiden juhlan järjestelyistä, mennään samalla kaavalla kuin viimeksi. 

Hallituksen kokous 20.3.2021

 • Lippukunnan varajohtajaksi valittiin Ari Remekselä.
 • Sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin Tiina Ruuskanen.
 • Pestijohtajaksi valittiin Seija Möykkynen.
 • Ohjelmajohtajaksi valittiin Tiitus Lahti.
 • Partioviikolla on tulossa aatepolku kolon lähelle, Tiitus tekee. Seppotyöryhmästä on tulossa myös ohjelmaa.
 • Kevätleiri siirtyy myöhemmäksi. Sudut tekee päiväretken ja tarpojat tekevät viikonlopun vaellusretken. Seikkailijoille suositellaan myös esim. päiväretkeä.
 • Kisatilin voitoista, jotka on jo siirretty Kinahmin Kiipijöiden tilille, siirretään 1000 euroa Lapin vaelluksen tilille.
 • Hallitus keskusteli oman vuosikalenterin tekemisestä. Tiitus selvittelee asiaa.
 • Lapin reissun ilmoittautuminen on mietinnässä, Ari hoitaa.
 • Sanna hoitaa Kuksan ajan tasalle jäsenmaksujen suhteen. 

Hallituksen kokous 7.2.2021

 • Tiia Kampman kertoi Norjan reissun järjestelyistä. Koronan takia Norjan reissu vaihdetaan Lapin vaellukseen. Norjan reissu siirrettäisiin tulevaisuuteen, koronan hellittämisen jälkeen.
  Lapin vaellus olisi 18.-22.8, lapsille anottaisiin pari päivää vapaata koulusta. Norjan reissuun kerätyt varat käytettäisiin Lapin vaellukseen.

 •  Hallitus keskusteli ehdokkaiden etsimisestä hallitukseen, toiminnantarkastajaksi ja pestijohtajaksi.

 •  Hallitus korjasi vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa. 

 • Hallitus päätti, että Kinahmin Kiipijöiden tililtä siirretään Norjan/Lapin reissun tilille siihen korvamerkityt rahat (Tokmanni, aurausviitat ja kisatilin merkityt rahat). 

 • Lippukunnalle on avattu oma google-kalenteri tiedottamista ja tapahtumien ylläpitoa varten.

Hallituksen kokous 16.1.2021

 • Hallitus teki viime vuoden 2020 toimintakertomukset. 
 • Johtokolmikko täyttää oman osansa vuosiselosteesta ja lippukunnanjohtaja hoitaa loput. 
 • Vuosikokous pidetään 20.3.2021 klo 11, tämän jälkeen pidetään johtajaneuvoston sekä hallituksen kokous.
 • Lippukunnan kokardin hinnaksi päätettiin kolme euroa. 
 • Keskusteltiin lippukuntaleiristä ja johtajahuollosta. 
 • Norjan matkan tiliä ei suljeta matkan jälkeen, vaan pidetään se auki ja käytetään projektitilinä. 
 • Päätetään tapauskohtaisesti ryhmien retkien tukemista. 
 • Pidetään KiKi:n 70-vuosjuhlat Yrjönpäivänä 23.4.2022, mietitään juhlatoimikuntaa tänä keväänä. 
 • Hallitus haluaa Norjan reissuun liittyen lisätietoa/tilannepäivityksen helmikuun kokoukseen. 
 • Teemme lippukunnalle retki-/leiripakin, joka sisältää pienen määrän varatavaroita, esim. varavaatteita
  ja -astioita. 
 • Hallitus päätti varautua taloudellisesti seuraavan vuoden suurleireihin (Hile ja Kajo) ja lippukunnan
  70-vuotis juhliin.

Hallituksen kokous 7.11.2020

 • Käytiin läpi 15.11. järjestettävää Partiomessua ja lupauksenantoa, keskusteltiin käytännön järjestelyistä. Kaikki yli 15 vuotiaat ja ryhmänvetäjät käyttävät maskeja tässä kokoontumisessa. Lipunkantajat ja airuet löytyvät johtajista. 

 • Itsenäisyyspäivän 6.12. kynttilöiden sytytys klo 8.00 alkaen. kokoontuminen tapulin luokse. Partiolaiset hoitavat itsenäisyyspäivän kynttilöiden sytytykset sankarihaudoille. Lippuvartio hoidetaan seppeltenlaskun yhteydessä klo 9.30.

 • Kalenterikampanjasta sovittiin, että ne tapahtuvat koloiltoina 25.11. ja 26.11 Artomarketin ja
  S-marketin edessä. Molemmissa myydään adventtikalentereita ja joulukortteja kauppojen edessä ulkona. Johtajat huomioivat voimassa olevien turvallisuusohjeiden noudattamisesta. iZettle maksupääte on hankittu lippukunnalle, käytämme laitetta kalenterikampanjassa sekä lippukunnan retki- ja leirimaksuissa.

 • Aikuispartiosta vastaa Ari Remekselä ja toimintaa aloitetaan vuoden 2021 alkupuolella. 

 • Johtajahuolto 11.12., yhteislähtö partiokolon pihalta klo 18.00.

 • Järjestämme lippukunnan oman valmistelevan talvileirin, Hile 2021 lähtijöille helmikuussa 2021. 

 • Lippukunnan kevätleiri järjestetään huhtikuussa, leiri kaikille ikäkausille.

 • Selvitämme yhteistyötä Kallan Tiirojen kanssa, mahdollinen yhteinen retki alkukesään 2021.

 • Aikuisten johtajien leirimaksuista keskustelimme yleisesti, jokainen leiri käsitellään erikseen.
  Hile 2021 leirimaksuja tuetaan täysi-ikäisten johtajien osalta 60 €/johtaja. 

 •  Lokkialueen parveilu 21.2. 2021 klo 16.00 Nilsiässä. 

 • Varasimme kalenterista kevään 2021 hallituksen kokoukset.

Hallituksen kokous 11.10.2020

 • Hallitus piti sähköposti kokouksen, jossa katsottiin loppusyksyn toimintoja ajankohtaiseen koronatilanteeseen liittyen. 
 • Kokous päätti, että lippukunnan yhteisinä toimintoina ovat Halloween juhla 28.10. Partiomessu ja lupauksenanto 15.11. sekä lippukunnan joulujuhla 9.12.

Hallituksen kokous 20.9.2020

 • Johtokolmikko on pitänyt pestikeskustelut elokuun lopussa, loppuvuoden aikana tarkoitus pitää pestikeskustelut muillekin. 
 • Suomen Partiolaisten ohje on edelleen suosia ulkokertoja, seurataan valtakunnallista koronatilannetta. 
 • 23.-25.10 johtokolmikon koulutus ja Pj-kurssi, meiltä lähtee osallistujia. 
 • Lippukunnan talvileirin johtajiksi ehdotetaan Tiia Kapmania ja Jani Hyvöstä, kysytään heiltä. Keskusteltu Hileestä ja sen markkinoinnista. 
 • Jatketaan Hile-suunnitelmia Lokki-alueen palaverissa. 
 • Keskusteltu lippukunnan kangasmerkin ja kokardin tilauksesta. Pyydetään tarkemmat tiedot tarjoajilta. Kun lisätiedot ja koeversiot on saatu ja ne vastaavat toivottua, tilataan merkit. 
 • Hallitus valitsee piirin syyskokouksen edustajaksi Juha Hämäläisen ja varalle Ari Remekselä/Tiia Kampman/Jani Hyvönen.

Hallituksen kokous 16.8.2020

 • Puhuttiin pestikeskusteluista, ensin johtokolmikolle ja sitten sihteeri/rahastonhoitaja plus muut. Aluksi Ari ja Juha pitää yhdessä, pestikeskustelu johtokolmikolle tiistaina 25.8. 
 • Hallitus keskusteli koronatilanteesta ja siitä, mitä tehdään, kun kokoontumisrajoitukset tulevat uudestaan. 
 • Tällä hetkellä suunnitellaan syksyä normaalisti, mutta painottaen toimintaa ulos. 
 • Mietittiin, että alustetaan mahdollista etäpartiota haastamalla jäsenet ja heidän vanhempansa viettämään yö ulkona Suomen Ladun tapahtuman mukaan. 
 • ROK-koulutus syksyn aikana toteutetaan tilanteen mukaan. 
 • Kouluttajat kokoontuvat miettimään asiaa. 
 • Hallitus pohti syysleirin muuttamista talvileiriksi vallitsevan punkkitilanteen takia. Samalla lippukunnan talvileiri toimisi alustavana tapahtumana Hileelle, joka on kolmen piirin talvileiri pääsiäisen aikana. Keskustellaan asiasta lippukunnan johtajiston kanssa. 
 • Keskusteltu Kuksan jäsentietojen päivittämisestä, laitetaan viestiä johtajistolle.

Hallituksen kokous 6.6.2020

 • Lippukunnan varajohtajaksi valittiin Sanna Ilvonen. 
 • Sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin Tiina Ruuskanen. 
 • Pestijohtajaksi valittiin Juha Hämäläinen. 
 • Ohjelmajohtajaksi valittiin Sanna Ilvonen. 
 • Hallitus keskusteli kokardin/lippukuntamerkin hankinnasta. Päätettiin, että lippukunnanjohtaja tekee lisäselvityksiä ja asiaan palataan syksyllä. 

Hallituksen kokous 1.4.2020

 • Hallitus keskusteli lippukunnan tilannekuvasta viranomaisten ja kuntien tukemisessa korona-tilanteessa. 
 • Hallitus päätti, että olemme mukana lähinnä kaluston suhteen. Juha toimii yhdyshenkilönä ja hoitaa yhteydenotot. 
 • Valtakunnallisten poikkeusolosuhteiden takia ja Suomen Partiolaisten ohjeiden mukaisesti vuosikokousta täytyi siirtää myöhemmälle ajankohdalle. 
 • Tämänhetkinen ohjeistus on voimassa 13.5 asti. Hallitus seuraa tilannetta ja päättää huhtikuun lopussa/toukokuun alussa vuosikokouksen pitämisestä. 
 • Lippukunnanjohtaja Ari Remekselä kertoi etäpartion sujumisesta. 
 •  Vallitsevien olosuhteiden takia Lokki-alueen ROK-kurssi siirtyy puolella vuodella eteenpäin.
 • Hallitus keskusteli, kuinka hallituksen toimintaa saisi enemmän läpinäkyväksi. Ehdotettiin, että nettisivulle laitettaisiin hallituksen kokouksista tiivistys otsikkotasoinen info. 
 • Hallitus päätti tilata Pj-rintamerkin niille, joilta se vielä puuttuu. Hallitus päätti, että aloitetaan vapaaehtoisten muistamiset 40 ikävuodesta ylöspäin, tasakymmenittäin. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa hallitus katsoo juhlittavat henkilöt ja päättää lahjat. 

Hallituksen kokous 24.1.2020

 • Tiia Kampman esitteli suunniteltua Norjan vaellusta tarpojista ylöspäin. Keskusteltiin asiasta. 
 • Tiina Selkälä kertoi kaupungin avustusanomukseen liittyvistä muutoksista. 
 •  Kisatili sulkeutuu lähiaikoina ja rahat siirtyvät lippukunnan pankkitilille. 
 • Uudet nettisivut ovat toiminnassa. 
 • Lokki-aluekokous sunnuntaina 16.2 klo 14 Riistavesi. 
 • Hallitus hyväksyi pienillä muutoksilla vuoden 2020 talousarvion ja toimintasuunnitelman. 
 • Hallitus teki vuoden 2019 toimintakertomuksen.