PARTIO ON HYVÄ HARRASTUS

Partio tarjoaa yhdessä oloa ja mukavaa tekemistä: leikkimistä, pelaamista, uusien taitojen oppimista, retkiä, ja leirejä. Siinä ohessa solmit jopa läpi elämän kestäviä ystävyyssuhteita. 

Partiotoiminta tukee lapsen kasvua ja kannustaa itsensä kehittämiseen yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Partio on kaikille avoin, maailmanlaajuinen harrastus kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja taustaan katsomatta.TULE MUKAAN!

PARTIOSSA LAPSI SAA

  • uusia kavereita
  • tehdä itse ja vaikuttaa
  • ikimuistoisia leirielämyksiä
  • kansainvälisyyden kokemuksia
  • seikkailla ja pitää hauskaa

MITEN PARTIOTA HARRASTETAAN?

Partiota harrastetaan paikallisyhdistyksissä eli lippukunnissa, joita on lähes jokaisessa Suomen kunnassa. Lapset kokoontuvat lippukunnan tiloissa viikoittain saman ikäisistä koostuvan pienryhmän kanssa. Ryhmää vetää yleensä yksi tai kaksi aikuista partiolaista. Koloilloissa lapset leikkivät, askartelevat ja opettelevat uusia taitoja. Välillä osallistutaan myös isompiin partio tapahtumiin. Kaikki partiossa tehtävät asiat perustuvat partio-ohjelmaan.

PARTIO ON EDULLINEN HARRASTUS

Partion jäsenmaksu (kattaa vakuutuksen) on noin 60-80 euroa vuodessa, jonka maksamalla pääsee osallistumaan viikoittaiseen partiotoimintaan, retkille, leireille sekä muihin partio tapahtumiin. Summa vaihtelee riippuen paikallisen piirin ja lippukunnan omasta vuosimaksusta. Retkille ja leireille on lisäksi oma pienehkö osallistumismaksun. Perheet, joissa useampi lapsi harrastaa partiota, saavat alennusta jäsenmaksusta. Myös leireille voi yleensä anoa leiristipendiä.

Jäsenmaksuvapautus

Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, anomus tulee kuitenkin tehdä ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Jäsenmaksuvapautuksen myöntää Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry.

Jäsenmaksuvapautusta voi hakea jäsen tai alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja. Hakemuslomakkeen voi täyttää vain täysi-ikäisen PartioID-tunnuksilla. Jäsenmaksuvapautuksen hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Jokaisesta jäsenestä tulee tehdä oma hakemus! 

HARRASTUS MYÖS AIKUISILLE

Myös aikuisena voi aloittaa partioharrastuksen eikä aikaisempaa partio kokemusta tarvita. Partiossa on aikuisille monenlaista toimintaa ja erilaisia vapaaehtoistehtäviä.