Vuosikokoukset

Vuosikokous 2024


Partiolippukunta ESITYSLISTA

KINAHMIN KIIPIJÄT RY

VUOSIKOKOUS 17.3. 2024 klo 16.00 PARTIOKOLOLLA
(Seurakuntakoti, Nilsiäntie 59, 73300 Nilsiä)

Kokouksen työjärjestys:

Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen työjärjestyksen valinta

Vuoden 2023 toimintakertomuksen hyväksyminen

Vuoden 2023 tilikertomus ja toiminnantarkastajien siitä antama lausunto,
tilien hyväksyntä ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2024 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2024 talousarvion hyväksyminen

10§ Lippukunnanjohtajan valinta

11§ Lippukunnan hallituksen jäsenmäärästä päättäminen

12§ Lippukunnan hallituksen jäsenien ja varajäsenien valinta

13§ Toiminnantarkastajan ja hänen varajäsenen valinta

14§ Lippukunnan jäsenmaksun vahvistaminen

15§ Kokousedustajien valinta piirin kevät- ja syyskokouksiin

16§ Muut mahdolliset asiat

17§ Kokouksen päättäminen

Nilsiässä 3.2.2024 koollekutsujina

Seija Möykkynen                                                                             Tiina Ruuskanen
Lippukunanna johtaja                                                                    Sihteeri

Vuosikokous 2023

VUOSIKOKOUS 19.3. klo 11.00
KLO 11.00 PARTIOKOLOLLA
(Seurakuntakoti, Nilsiäntie 59, 73300 Nilsiä)

 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seija Möykkynen ja kokouksen sihteeriksi valittiin Tiina Ruuskanen.
 • Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tiitus Lahti ja Heidi Airaksinen. 
 • Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 • Hyväksyttiin vuoden 2022 toimintakertomus. Hyväksyttiin vuoden 2022 tilit ja toiminnantarkastaja on myöntänyt hallitukselle vastuuvapauden. Kyseinen lausunto löytyy vuoden 2022 tilinpäätöskansioista.
 • Hyväksytään vuoden 2023 toimintasuunnitelma lisäysten jälkeen. Hyväksytään vuoden 2023 talousarvio.
 • Lippukunnanjohtajaksi ehdotettiin Seija "Sökö" Möykkystä ja hänet valittiin suurella kannatuksella.
 • Lippukunnan hallituksen jäsenmääräksi päätettiin puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä ja hallitukselle valitaan yksi varajäsen. 
 • Lippukunnan hallituksen jäseniksi valittiin lippukunnanjohtaja Seija "Sökö" Möykkynen, Tiitus Lahti, Tiina Ruuskanen, Heidi Airaksinen ja Anu Kainulainen. Varajäseneksi Meri Kampman. T
 • oiminnantarkastajaksi valittiin Pekka Räisänen. 
 • Vuosikokous päätti, ettei lippukunnan jäsenmaksua kerätä jäseniltä. 
 • Kevätkokoukseen edustajaksi valittiin Tiina Ruuskanen. Hallitus päättää syyskokouksen edustajan.
 • Ei muita asioita.


Nilsiässä 15.1.2023 koollekutsujina

Seija Möykkynen                                                                                                                            Tiina Ruuskanen

lippukunnanjohtaja                                                                                                                sihteeri

Vuosikokous 2022

VUOSIKOKOUS 13.3.2022


 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiitus Lahti ja kokouksen sihteeriksi valittiin Tiina Ruuskanen.
 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 • Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Seija Möykkynen ja Sanna Ilvonen.
 • Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 • Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus.
 • Hyväksyttiin vuoden 2021 tilit ja myönnetään hallitukselle vastuuvapaus.
 • Hyväksytään vuoden 2022 toimintasuunnitelma pienin lisäyksin.
 • Hyväksytään vuoden 2022 talousarvio.
 • Lippukunnanjohtajaksi ehdotettiin Seija "Sökö" Möykkystä ja hänet valittiin.
 • Lippukunnan hallituksen jäsenmääräksi päätettiin puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä ja hallitukselle valitaan yksi varajäsen.
 • Lippukunnan hallituksen jäseniksi valittiin lippukunnanjohtaja Seija "Sökö" Möykkynen, Tiitus Lahti, Tiina Ruuskanen, Heidi Airaksinen ja Sanna Ilvonen. Varajäseneksi Ville Räisänen
 • Toiminnantarkastajaksi ei ollut ehdokkaita, vuosikokous valtuuttaa hallituksen etsimään ja nimeämään toiminnantarkastajan.
 • Vuosikokous päätti, ettei lippukunnan jäsenmaksua kerätä jäseniltä.
 • Kevätkokoukseen edustajaksi valittiin Tiitus Lahti. Hallitus päättää syyskokouksen edustajan.
 • Kokous päätettiin klo 11.40

VUOSIKOKOUS 2021

Partiolippukunta
KINAHMIN KIIPIJÄT RY

VUOSIKOKOUKSEN 20.3.2021 PÄÄTÖKSET:

 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Remekselä ja kokouksen sihteeriksi Tiina Ruuskanen.

 • Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Seija Möykkynen ja Sanna Ilvonen.

 • Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus pienin muutoksin.

 • Hyväksyttiin vuoden 2020 tilit ja myönnetään hallitukselle vastuuvapaus.

 • Hyväksytään vuoden 2021 toimintasuunnitelma pienin muutoksin ja lisäyksin.

 • Hyväksytään vuoden 2021 talousarvio pienin muutoksin.

 • Lippukunnanjohtajaksi ehdotettiin Ari Remekselää ja Sanna Ilvosta. Läsnä olevat äänestivät suljetulla lippuäänestyksellä ja etänä osallistuvat lähettivät yksityisen viestin ääntenlaskija Seija Möykkyselle. Valituksi tuli Sanna Ilvonen yhdn äänen erolla.

 • Lippukunnan hallituksen jäseniksi valittiin lippukunnanjohtaja Sanna Ilvonen, Tiitus Lahti, Tiina Ruuskanen, Ari Remekselä ja Seija Möykkynen. Varajäseneksi Otto Leskinen.

 • Vuosikokous päätti, ettei lippukunnan jäsenmaksua kerätä jäseniltä.

 • Kevätkokoukseen edustajaksi valittiin Tiina Ruuskanen. Hallitus päättää syyskokouksen edustajan.

 • Piiriltä tullut viestiä jäsenmaksuista, Kuksasta pitää katso läpi keneltä puuttuu ja saattaa lista ajan tasalle.

 • Taiteiden juhlan suunnittelukokous ma 22.3, Tiitus vie partion terveiset. 

 • Pestikeskusteluita pitäisi pitää, siirretään asia hallituksen hoidettavaksi.