Vuosikokoukset

Vuosikokous 2023

VUOSIKOKOUS 19.3. klo 11.00
KLO 11.00 PARTIOKOLOLLA
(Seurakuntakoti, Nilsiäntie 59, 73300 Nilsiä)

Kokouksen työjärjestys:

Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen työjärjestyksen valinta

Vuoden 2022 toimintakertomuksen hyväksyminen

Vuoden 2022 tilikertomus ja toiminnantarkastajien siitä antama lausunto,
tilien hyväksyntä ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2023 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2023 talousarvion hyväksyminen

10§ Lippukunnanjohtajan valinta

11§ Lippukunnan hallituksen jäsenmäärästä päättäminen

12§ Lippukunnan hallituksen jäsenien ja varajäsenien valinta

13§ Toiminnantarkastajan ja hänen varajäsenen valinta

14§ Lippukunnan jäsenmaksun vahvistaminen

15§ Kokousedustajien valinta piirin kevät- ja syyskokouksiin

16§ Muut mahdolliset asiat

17§ Kokouksen päättäminen

Tähän vuosikokoukseen voi osallistua myös etänä, ilmoita siitä lippukunnanjohtajalle 5.3. mennessä.

Nilsiässä 15.1.2023 koollekutsujina

Seija Möykkynen                                                                                                                            Tiina Ruuskanen

lippukunnanjohtaja                                                                                                                sihteeri

VUOSIKOKOUS 2021

Partiolippukunta
KINAHMIN KIIPIJÄT RY

VUOSIKOKOUKSEN 20.3.2021 PÄÄTÖKSET:

 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Remekselä ja kokouksen sihteeriksi Tiina Ruuskanen.

 • Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Seija Möykkynen ja Sanna Ilvonen.

 • Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus pienin muutoksin.

 • Hyväksyttiin vuoden 2020 tilit ja myönnetään hallitukselle vastuuvapaus.

 • Hyväksytään vuoden 2021 toimintasuunnitelma pienin muutoksin ja lisäyksin.

 • Hyväksytään vuoden 2021 talousarvio pienin muutoksin.

 • Lippukunnanjohtajaksi ehdotettiin Ari Remekselää ja Sanna Ilvosta. Läsnä olevat äänestivät suljetulla lippuäänestyksellä ja etänä osallistuvat lähettivät yksityisen viestin ääntenlaskija Seija Möykkyselle. Valituksi tuli Sanna Ilvonen yhdn äänen erolla.

 • Lippukunnan hallituksen jäseniksi valittiin lippukunnanjohtaja Sanna Ilvonen, Tiitus Lahti, Tiina Ruuskanen, Ari Remekselä ja Seija Möykkynen. Varajäseneksi Otto Leskinen.

 • Vuosikokous päätti, ettei lippukunnan jäsenmaksua kerätä jäseniltä.

 • Kevätkokoukseen edustajaksi valittiin Tiina Ruuskanen. Hallitus päättää syyskokouksen edustajan.

 • Piiriltä tullut viestiä jäsenmaksuista, Kuksasta pitää katso läpi keneltä puuttuu ja saattaa lista ajan tasalle.

 • Taiteiden juhlan suunnittelukokous ma 22.3, Tiitus vie partion terveiset. 

 • Pestikeskusteluita pitäisi pitää, siirretään asia hallituksen hoidettavaksi.